Disclaimer en Privacy Policy

Disclaimer

Er is veel zorg en aandacht besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante aandacht en zorg die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is er een mogelijkheid dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy Policy

Wij bedanken u voor uw vertrouwen in ons. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en Matrasfactory draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om uw bestellingen zo gemakkelijk en spoedig mogelijk te laten verlopen. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zullen wij de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve zover wij daartoe krachtens wettelijk voorschrift worden genoodzaakt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Matras Factory of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Onze website maakt gebruik van reCAPTCHA spambeveiliging en de Google Privacy Policy en Algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Matras Factory verkoopt uw gegevens niet

Matras Factory zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Matrasfactory of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Search engine powered by ElasticSuite